شاهزاده ایرانی: تاج گمشده یک بازی ویدئویی به سبک اکشن-ماجراجویی و سکوبازی ۲٫۵ بعدی

شاهزاده ایرانی: تاج گمشده یک بازی ویدئویی به سبک اکشن-ماجراجویی و سکوبازی ۲٫۵ بعدی