بازی ویدئویی در سبک اکشن و ماجراجویی است که در سال ۲۰۲۳ توسط استودیو Ryu Ga Gotoku توسعه یافته و توسط سگا منتشر شده

بازی ویدئویی در سبک اکشن و ماجراجویی است که در سال ۲۰۲۳ توسط استودیو Ryu Ga Gotoku توسعه یافته و توسط سگا منتشر شده